Vi har en enhetlig "flotta" av Optimistjollar, Stilljollar och Laser. Vi har ett flertal olika följebåtar som instruktörerna använder för undervisning och som säkerhetsbåtar. Alla våra följebåtar är utrustade med miljövänligare fyrtaktsmotorer. Har du en egen Optimistjolle eller Laser kan du anmäla intresse av att använda den på seglarskolan. Det gör du lättast i anmälningsformuläret. Vid platsbrist ger detta förtur. Vi använder dock i första hand Jolleskolans egna båtar. Tar vi med din egna båt på seglarskolan får du naturligtvis rabatt. Den måste dock uppfylla våra säkerhetskrav.

Nedan hittar information om de olika båtarna.

Glada stilljolleseglare

Optimist

Allmänt

Optimistjolle använder vi huvudsakligen för "nybörjare" och "fortsättare" mellan 8 och 13 år. Att segla själv i en Optimist är det absolut snabbaste sättet att lära sig segla bra. Man får direkt återkoppling på vad som händer i olika lägen och man kan jämföra med hur kompisarna runt omkring i likadana jollar lyckas.

Optimisten är en liten enmansjolle och går att känna igen på att den är lådformad, använder spristake och har en Q-liknande symbol i seglet. Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men en del har redan växt ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats sedan 60-talet, men det finns väldigt många fler som inte är registrerade eller som är snarlika men inte "äkta" Optimister. Jolleskolans Optimister är anpassade varianter speciellt lämpade för en seglarskola. De är tåligare och lite mer praktiska.

Elev seglar optimistjolle

Historia

Optimistjollen designades 1947 av amerikanen Clark Mills (död 2001). 1965 skapades International Optimist Dinghy Association (IODA) och Sverige var ett av de sju länder som var med från starten. De övriga var USA, Storbritannien, Österrike, Norge, Danmark och Finland. Nu är 118 länder medlemmar! Glasfiberskrov tilläts på tävling från och med 1970. Under 1995 skärptes mätreglerna så att det blev strikta så kallade One-Design-regler, vilket innebär att båtarna blir nästan exakt likadana. Sedan 2005 gäller One-Design även nya roder och centerbord. Tanken med de nya reglerna var att seglingarna skulle bli rättvisare (då allt beror på seglaren) och att båtarna skulle bli billigare. Sportligt sett har det definitivt blivit en framgång rättvisemässigt, särskilt på elitnivå.

Kappsegling

I Stockholm finns en trevlig regattaserie samordnade av Stockholms Seglarförbund och som kallas Stockholm Cup och är tänkta som att ta vid som första kappseglingar utanför klubben i klassen Optimist Grön och sedan erbjuda trevlig och bra jollekappsegling för seglare på alla nivåer och flera olika klasser från Optimsit Blå och uppåt. Det finns inget krav på att båten skall vara registrerad eller inmätt i dessa regattor. På regional nivå anordnas tre sk. Regionkval per läsår. Deltagande kvalificerar sig till sk. Rikskval. Dessa genomförs kring maj i tre regattor. Rankingen från dessa fördelar 5 VM-, 7 EM- och 30 st JNoM-platser. Dessutom annordnas ett öppet JSM varje år med runt 240 Optimistseglare. Vid JSM tas ytterligare 10 ut till JNoM. VM genomförs med c:a 275 seglare från c:a 58 länder. De senaste åren har det skett i  Ecuador 2004, Schweiz 2005, Uruguay 2006, Italien 2007, Turkiet 2008, Brasilien 2009, Malaysia 2010, New Zeeland 2011, Dominikanska Republiken 2012, Italien 2013, Argentina 2014, Polen 2015, Portugal 2016 och Thailand 2017. Varje land har rätt att skicka 5 seglare till VM. EM i Optimistjolle seglades 2004 vid Korsö, Sandhamn i Stockholms skärgård, 2005 i Polen, 2006 i Holland, 2007 i Grekland, 2008 i Italien, 2009 i Slovenien, 2010 i Polen och 2011 i Portugal, 2012 i Italien, 2013 i Ungern, 2014 i Irland, 2015 i Storbritannien och 2016 i Italien. En bra översikt över Optimistklassen får man hos International Optimist Dinghy Association.

Stilljolle 525

Stilljollen är vår flermansjolle som vi huvudsakligen använder till äldre nybörjare (från 14 år) och fortsättare från 13 år samt när vi har kappseglingskurser och företagsseglingar. Eftersom det är en snabbare och tyngre båt ställer den litet större krav på besättningen än Optimistjollen. I Stilljollen blir också samarbetet inom besättningen en viktig faktor.Stilljollen är en rejäl, välseglande och beprövad seglarskolebåt byggd i Finland. Det är en öppen centerbordsjolle för 2 – 4 personer. Vid utflyktssegling ryms det utan problem några barn till ombord. Båten är lättdriven och snabb (Den har LYS/SRS-tal 0,92). Det är vanligen seglarskolans fortsättnings- och kappseglingsgrupper som använder Stilljollen på egen hand. Med en instruktör ombord är det också en utmärkt nybörjarbåt. Eftersom det är en ganska stor och rundbottnad centerbordsjolle, krävs det en del vikt att "burka" med när det blåser frisk vind.Ett bevis på att det är en lyckad jolle är att en av vår moderklubb RYC's riktiga kappseglingsveteraner (36 Gotland Runt och 11 "spikar" sist vi frågade) och båtbyggare, flitigt och framgångsrikt deltagit i vår moderklubb Runmarö Yacht Clubs klubbseglingar genom åren med en av Stilljollarna.

Två stilljollar seglar

Laser

Laser har vi till de äldre eleverna och kappseglingsgruppen. Vi har alla tre riggstorlekarna 4.7, 5.7 och 7 m2. Vi använder vanligen den minsta riggen på 4.7 m2 som är väl avpassad för lättare seglare.Laser är en av världens största enmansjolleklasser. De är 4,23 m långa, 1,39 m breda och har 7 kvm segel (Laser Standard). Litet fritt från Jollesports hemsida: För ungdomar passar det att vara 1-2 man ombord. Det är inte många tampar att hålla reda på i en Laser. Det enda seglaren behöver trimma är mastens böjning (med kicktaljan) och seglets buk (med bomuthal och cunningham). Lasern är enkel att hantera, den väger bara 59 kg, har delbar mast och är lätt att frakta på ett biltak. Om man är van tar det bara 5 minuter att rigga en Laser. Laser är inte bara kappsegling. Det är en kul båt för nöjessegling också. Den är hyfsat stryktålig och osänkbar och kan snabbt resas efter en kapsejsning. Du kan ofta segla vidare utan att ens ha blivit våt om fötterna! Mellan seglingarna drar du lätt upp Lasern på stranden. Internationellt sett tillhör Lasern de absolut största jolleklasserna och lockar därmed många duktiga kappseglare. Laser Standard med 7 kvm segel är för närvarande en av männens enmansbåtar vid OS, damerna seglar Laser Radial, som är en laserjolle med en förminskad segelyta (5,7 kvm). Den är också juniorbåt. För lättare ungdomar finns Laser 4.7 kvm. Båtarna är identiska, endast undre mastdelen och seglet skiljer dem. Enligt klassregeln är det faktiskt tillåtet att vara två personer ombord. - Värt att notera för småvuxna seglare!

Elev seglar laserjolle

Följebåtar

Ribbåt som används som följebåt

Följebåtarna körs av de instruktörer som inte är med ombord på segeljollarna. Det är från dom som instruktörera ger sina tips och instruktioner till eleverna. Dom har också en viktig säkerhetsroll. Om oturen är framme så skall hjälp snabbt kunna vara på plats för att reda ut situationen. Våra följebåtar är RIB-båtar och snurrebåtar av olika modeller. Alla Stockholms Jolleskolas följebåtar har miljövänligare fyrtaktsmotorer. På bilden ser ni seglarskolans senaste tillskott.