Optimistjollar, Tvåkronor och Laser. Vi har ett flertal olika följebåtar som instruktörerna använder för undervisning och som säkerhetsbåtar. Alla våra följebåtar är utrustade med miljövänligare fyrtaktsmotorer.
Optimistjollen använder vi huvudsakligen för elever mellan 8 och 13 år.
Tvåkronorna är våra flermansjollar som vi använder till våra fortsättningskurser och till äldre nybörjare som är för stora för Optimistjollen.
Laserjollen använder vi uteslutande till kappseglingskursen på Runmarö.
‍Nedan hittar information om de olika båtarna.

2-kronor i soft race

Optimist

Allmänt

Optimistjolle använder vi huvudsakligen för "nybörjare" och "fortsättare" mellan 8 och 13 år. Att segla själv i en Optimist är det absolut snabbaste sättet att lära sig segla bra. Man får direkt återkoppling på vad som händer i olika lägen och man kan jämföra med hur kompisarna runt omkring i likadana jollar lyckas.

Optimisten är en liten enmansjolle och går att känna igen på att den är lådformad, använder spristake och har en Q-liknande symbol i seglet. Man får tävla i Optimist till och med det år man fyller 15, men en del har redan växt ur båten innan dess. Många börjar segla båten i åttaårsåldern. Optimisten är världens största båtklass med upp emot 300 000 båtar i världen. I Sverige har över 24 000 Optimistjollar registrerats sedan 60-talet, men det finns väldigt många fler som inte är registrerade eller som är snarlika men inte "äkta" Optimister. Jolleskolans drygt 20 st Optimister är anpassade varianter av modellen SailQube och OnePlus från Onedesigncenter speciellt lämpade för en seglarskola. De är tåligare och lite mer praktiska.

Elev seglar optimistjolle

Historia

Optimistjollen designades 1947 av amerikanen Clark Mills (död 2001). 1965 skapades International Optimist Dinghy Association (IODA) och Sverige var ett av de sju länder som var med från starten. De övriga var USA, Storbritannien, Österrike, Norge, Danmark och Finland. Nu är 118 länder medlemmar! Glasfiberskrov tilläts på tävling från och med 1970. Under 1995 skärptes mätreglerna så att det blev strikta så kallade One-Design-regler, vilket innebär att båtarna blir nästan exakt likadana. Sedan 2005 gäller One-Design även nya roder och centerbord. Tanken med de nya reglerna var att seglingarna skulle bli rättvisare (då allt beror på seglaren) och att båtarna skulle bli billigare. Sportligt sett har det definitivt blivit en framgång rättvisemässigt, särskilt på elitnivå.

Kappsegling

I Stockholm finns en trevlig regattaserie samordnade av Stockholms Seglarförbunds Jollenätverk och som kallas Stockholm Cup och är tänkta som att ta vid som första kappseglingar utanför klubben i klassen Optimist Grön och sedan erbjuda trevlig och bra jollekappsegling för seglare på alla nivåer och flera olika klasser från Optimsit Blå och uppåt. Det finns inget krav på att båten skall vara registrerad eller inmätt i dessa regattor. På regional nivå anordnas två sk. Regionkval per läsår. Deltagande kvalificerar sig till sk. Rikskval. Dessa genomförs kring maj i två regattor. Rankingen från dessa fördelar 5 VM-, 7 EM- och 40 st JNoM-platser. Dessutom annordnas ett öppet JSM varje år med runt 240 Optimistseglare. VM genomförs med c:a 275 seglare från c:a 58 länder. De senaste åren har det skett i  Ecuador 2004, Schweiz 2005, Uruguay 2006, Italien 2007, Turkiet 2008, Brasilien 2009, Malaysia 2010, New Zeeland 2011, Dominikanska Republiken 2012, Italien 2013, Argentina 2014, Polen 2015, Portugal 2016, Thailand 2017, Cypern 2018 och Antigua 2019,  Italien 2021, Turkiet 2022 och Spanien 2023 (Svenskt guld!) Varje land har rätt att skicka 5 seglare till VM.

Öppna EM i Optimistjolle seglades 2004 vid Korsö, Sandhamn i Stockholms skärgård, 2005 i Polen, 2006 i Holland, 2007 i Grekland, 2008 i Italien, 2009 i Slovenien, 2010 i Polen, 2011 i Portugal, 2012 i Italien, 2013 i Ungern, 2014 i Irland, 2015 i Storbritannien, 2016 i Italien, 2017 i Bulgarien, 2018 i Nederländerna, 2019 i Frankrike, 2021 i Spanien, 2022 i Danmark och 2023 i Grekland. En bra översikt över Optimistklassen får man hos International Optimist Dinghy Association.

Tvåkrona

Tvåkrona är vår flermansjolle som vi huvudsakligen använder till äldre nybörjare (från 14 år) och fortsättare från 13 år samt när vi har kappseglingskurser, företagsseglingar och uthyrning. Eftersom det är en snabbare och tyngre båt ställer den litet större krav på besättningen än Optimistjollen. I Tvåkronan blir också samarbetet inom besättningen en viktig faktor. Tvåkronan är en rejäl, välseglande och beprövad seglarskolebåt. Det är en öppen centerbordsjolle för 2 – 3 personer. Vid utflyktssegling ryms det utan problem några barn till ombord. Båten är lättdriven och snabb (Den har SRS-tal 0,746). Det är vanligen seglarskolans fortsättnings- och kappseglingsgrupper som använder Tvåkronan på egen hand. Med en instruktör ombord är det också en utmärkt nybörjarbåt.

Tvåkronan är ritad av Erik Thorsell och byggs av KronaVarv AB i Sverige. Längden är 4,63 m, bredden 1,69 m, Krysstället är 10 kvm och kan revas. Båtens vikt är 160 kg och tar en besättning upp till 250 kg. Båten är osänkbar och självlänsande även när den ligger still.
Ett bevis på att det är en lyckad jolle är att klassen årligen samlas till SM någon stans i Sverige. De senaste åren med ett trettiotal båtar på startlinjen. Stockholms Jolleskola tycker att Tvåkronan erbjuder fantastiskt kul kappsegling och brukar själva delta på SM med utmärkt resultat. Stockholms Jolleskola har 13 st av de c:a 1400 st 2-kronor som byggts så här långt.

Tvåkronor rundar märke

Laser/ILCA

Laser, numera kallad ILCA, har vi till de äldre eleverna och kappseglingsgruppen. Vi har alla tre riggstorlekarna 4.7, 5.7 och 7 m2. Vi använder vanligen den minsta riggen på 4.7 m2 som är väl avpassad för lättare seglare. Laser är en av världens största enmansjolleklasser. De är 4,23 m långa, 1,39 m breda och har 7 kvm segel (Laser Standard). Litet fritt från Jollesports hemsida: För ungdomar passar det att vara 1-2 man ombord. Det är inte många tampar att hålla reda på i en Laser. Det enda seglaren behöver trimma är mastens böjning (med kicktaljan) och seglets buk (med bomuthal och cunningham). Lasern är enkel att hantera, den väger bara 59 kg, har delbar mast och är lätt att frakta på ett biltak. Om man är van tar det bara 5 minuter att rigga en Laser. Laser är inte bara kappsegling. Det är en kul båt för nöjessegling också. Den är hyfsat stryktålig och osänkbar och kan snabbt resas efter en kapsejsning. Du kan ofta segla vidare utan att ens ha blivit våt om fötterna! Mellan seglingarna drar du lätt upp Lasern på stranden. Internationellt sett tillhör Lasern de absolut största jolleklasserna och lockar därmed många duktiga kappseglare. Laser Standard (ILCA7)med 7 kvm segel är för närvarande en av männens enmansbåtar vid OS, damerna seglar Laser Radial (ILCA6), som är en laserjolle med en förminskad segelyta (5,7 kvm). Den är också juniorbåt. För lättare ungdomar finns Laser 4.7 kvm (ILCA5). Båtarna är identiska, endast undre mastdelen och seglet skiljer dem. Enligt klassregeln är det faktiskt tillåtet att vara två personer ombord. - Värt att notera för småvuxna seglare!

Elev seglar laserjolle

Följebåtar

Ribbåt som används som följebåt

Följebåtarna körs av de instruktörer som inte är med ombord på segeljollarna. Det är från dom som instruktörera ger sina tips och instruktioner till eleverna. Dom har också en viktig säkerhetsroll. Om oturen är framme så skall hjälp snabbt kunna vara på plats för att reda ut situationen. Våra följebåtar är RIB-båtar och snurrebåtar av olika modeller. Alla Stockholms Jolleskolas följebåtar har miljövänligare fyrtaktsmotorer. På bilden ser ni seglarskolans 5 meters Humber RIB.