När är det rätt att börja i seglarskolan?

De yngsta eleverna vi antar fyller åtta år under innevarande år. Simkunnigheten på 200 meter och vattenvanan är ett fundament för elevens egna känsla av trygghet, men bara delvis ett bevis på mognad. Ju yngre eleven är, desto viktigare är det att säkerställa att hon eller han förstår vad seglarskolan innebär och att de själva uttrycker att de vill vara med!

Bäst lyckas de som redan tidigare har fått prova på litet jollesegling och därför vet vad de ger sig in på. För de yngsta krävs det också att vädret är snällt.

Alla vill att våra elever lyckas

Både ni föräldrar och vi instruktörer vill undvika att barnen känner att de ”misslyckats” eller blir skrämda i stället för ”bitna”. Därför tar vi det självklart försiktigt. Men är ni det minsta osäkra, är vår erfarenhet att det är bättre att vänta ett år. Alltför många sätts i seglarskola lite för tidigt av ivriga föräldrar och blir bortskrämda från sporten då de inte klarar av eller inte känner sig trygga i lite starkare vindar etc. Många faktorer spelar in. Åttaåringar klarar som sagt oftast bara av att segla i mycket lätta vindförhållanden och vi väljer tyvärr inte väder under vår seglarskolevecka. Om ni sommaren innan själva har möjlighet att ta ut barnen i en jolle under optimala förhållanden, så är det en fin aptitretare. Även om våra förstagångselever är mellan 8 och 16 år och så är de faktiskt i genomsnitt 11 år gamla!

- Vi vill att våra nybörjarelever skall kunna segla efter en vecka hos oss och också tycka att det är jätteroligt! Så roligt att de vill komma tillbaks fler år för att lära sig ännu mer.