Våra kurser följer alltid en dokumenterad plan och är upplagda i linje med Svenska Seglarförbundets Seglarmärken. Här nedanför kan du se en kortfattad sammanställning av målen. Kursmålen finns även uttryckta i timmar på SSF:s Seglarskola.

Seglarmärket

Svenska Seglarförbundets seglarmärken utgör kunskapsmål för seglarskolor. Kunskapsmålen ersätter märkesreglerna i tidigare seglarmärkesbroschyr.

Bronsmärket - Nybörjare

Rigga båt

Seglaren ska själv kunna rigga sin båt så den blir klar för segling.

Båtens delar

Seglaren ska kunna namnet på de viktigaste delarna som är av vikt för den grundläggande seglingen.

Säkerhet

Seglaren ska vara simkunnig (200 m), kunna båtvett, känna till båtens säkerhetsutrustning samt hur den används, kunna vända kapsejsad båt och tömma den på vatten med öskar/hink.

Seglingskunskap

Lägga till i alla vindriktningar utan att krocka med brygga eller boj, kunna segla en halvvindsbana med balans, kunna stagvända utan att släppa skot och roder, kunna genomföra en kontrollerad gipp, seglaren ska kunna kryssa och länsa med acceptabel teknik.

Eget ansvar

Seglaren ska ta det ansvar som krävs för sig själv, utrustningen och övriga kurskompisar.

Silvermärket - Fortsättning

För att erhålla silvermärket ska man ha erövrat bronsmärket.

Säkerhet

Kunna sjövetts- och de vanligaste väjningsreglerna – undvik kollision. Man över bord – seglaren ska kunna stanna båten och plocka upp ett föremål som ligger i vattnet. Seglaren ska ha god kunskap om sin personliga flytutrustning och känna till klubbens säkerhetsregler.

Seglingskunskap

Stagvända och gippa med flyt, länsa med rätt teknik och balans, kryssa med rätt teknik och balans, kunna starta, accelerera och backa, lovart och lästart, därefter segla banan.

Eget ansvar

Seglaren ska kunna vara koncentrerad på en eller flera uppgifter under en tid.

Guldmärket - Kappsegling

 För att erhålla guldmärket ska man ha erövrat silvermärket.

Regelkunskap

Seglaren ska kunna de "gröna" kappseglingsreglerna (förenklade) och förstå gröna seglingsföreskrifter.

Seglingskunskap

Seglaren ska kunna hitta linjen, ha grundläggande förståelse för banans "spelplan" – laylines, göra en tekniskt bra gipp, göra ett rullslag. Seglaren ska kunna hantera sin båt i alla normala situationer, delta i en grön kappsegling.